Begraafplaatsboekjes / Cemetery booklets


Begraafplaatsboekjes zijn fotoboekjes die de schoonheid en bezienswaardigheid van begraafplaatsen onder de aandacht willen brengen.

Formaat 13,5 x 10 cm

48 pagina's

Prijs € 7,95

Vormgeving: Leffe Goldstein

 

De eerste twee in de reeks verschijnen begin mei:

1. Dieren

Dieren op begraafplaatsen. Ze zijn er in overvloed. En niet alleen van plastic, steen of pluchen. Ook van vlees en bloed. Foto's: Anja Krabben en Pauline Prior

2. @Tombnails

'Dramatisch' bewerkte foto's van Nederlandse begraafplaatsen van tafofiel en Instagrammer Banu.

 

Later dit jaar volgt:
3. Lijkenhuisjes

Foto's: Jesse Krol.

 

Cemetery booklets are photo booklets that aim to highlight the beauty and curiosity of cemeteries.

Size 13.5 x 10 cm

48 pages

Price: € 7,95

Design: Leffe Goldstein

 

The first two booklets in the series will be published in early may:

1. Dieren (Animals)

Animals in cemeteries. There are plenty of them. And not just made of plastic, stone or plush. Also of flesh and blood.

Photographs: Anja Krabben and Pauline Prior

2. @Tombnails

'Dramatically' edited photos of Dutch cemeteries. Made by taphophile and Instagrammer Banu.

 

Later this year:
3. Lijkenhuisjes (Morgue houses on Dutch cemeteries)

Photographs: Jesse Krol.