Begraafplaatsboekjes / Cemetery booklets


Begraafplaatsboekjes zijn fotoboekjes die de schoonheid en bezienswaardigheid van begraafplaatsen onder de aandacht willen brengen.

Formaat 13,5 x 10 cm

48 pagina's

Prijs € 7,95

Vormgeving: Leffe Goldstein

 

Inmiddels zijn er 4 deeltjes verschenen:

 

1. Dieren

Dieren op begraafplaatsen. Ze zijn er in overvloed. En niet alleen van plastic, steen of pluchen. Ook van vlees en bloed. Foto's: Anja Krabben en Pauline Prior

2. @Tombnails

'Dramatisch' bewerkte foto's van Nederlandse begraafplaatsen van tafofiel en Instagrammer Banu.

3. Lijkenhuisjes

Foto's van lijkenhuisjes op Nederlandse begraafplaatsen. Gefotografeerd door Jesse Krol.

4. R.-K. Begraven in Aartsbisdom Utrecht

 

Cemetery booklets are photo booklets that aim to highlight the beauty and curiosity of cemeteries.

Size 13.5 x 10 cm

48 pages

Price: € 7,95

Design: Leffe Goldstein

 

Four volumes were published until now:

 

1. Dieren (Animals)

Animals in cemeteries. There are plenty of them. And not just made of plastic, stone or plush. Also of flesh and blood.

Photographs: Anja Krabben and Pauline Prior

2. @Tombnails

'Dramatically' edited photos of Dutch cemeteries. Made by taphophile and Instagrammer Banu.

3. Lijkenhuisjes (Dutch dead houses)

Photos of dead houses on Dutch cemeteries. Photographed by Jesse Krol.

4. R.-K. Begraven (Catholic burial)

The rich imagery of Roman Catholic cemeteries: angels, crosses, Mary, Jesus on the cross.