Stichting Eindelijk, wie en wat en hoe het begon

Stichting Eindelijk is opgericht door Anja Krabben en daarom altijd nauw verweven geweest met haar interesses en overige activiteiten:

'Eerst was er een liefde voor begraafplaatsen, ontstaan in Parijs, op begraafplaats Père Lachaise. Het was meteen raak. De eerste indruk was overweldigend. Die enorm uitgestrekte begraafplaats met grafmonumenten in alle soorten, maten en stijlen en in verschillende stadia van verval. Het groen. De hoogteverschillen. De sfeer. Ondanks de constante aanwezigheid van (te) veel toeristen, heerst er ook een bijzondere rust en stilte. De stilte van de dood.

Die liefde voor begraafplaatsen leidde tot een bijzondere specialisatie tijdens een studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam: grafkunst. En een doctoraal scriptie die was gewijd aan een bijzondere vorm van grafkunst die vooral op Italiaanse begraafplaatsen is te vinden: ‘La Morte Borghese. Een studie van Italiaanse veristische grafkunst in de negentiende eeuw' (1991).

En voor je het weet begin je een tijdschrift over de dood: Doodgewoon (1994-2001).'

Doodgewoon

Doodgewoon begon in mei 1994 als kwartaaltijdschrift op papier en was zeven jaar lang het enige publiekstijdschrift over de dood waar ook ter wereld. Tot op heden is er geen opvolger.

In de zeven jaar dat Doodgewoon als regulier tijdschrift heeft bestaan, veranderde er veel op het gebied van dood en begraven. De dood kreeg steeds meer aandacht. Was Doodgewoon begin jaren negentig een van de weinige bladen waarin het funeraire verhaal onderdak vond, als snel waren er nog maar weinig periodieken, kranten en weekbladen te vinden die schrijven en publiceren over de dood schuwen. Doodgewoon had haar dienst bewezen.

Sindsdien heeft stichting Eindelijk enkele boeken uitgegeven, is even 'in ruste' geweest en is nu weer volop actief. Belangrijkste activiteit: De serie Begraafplaatsboekjes.


Vrijdag de 13e

Op vrijdag 13 mei 1994 zag het eerste nummer van Doodgewoon, publiekstijdschrift over de dood, het licht.

In zomer 2001 verscheen het laatste nummer.

Beide nummers en diverse andere nummers zijn nog steeds verkrijgbaar. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@stichtingeindelijk.nl.

In november 2001 verscheen de bundel Doodgewoon. Doodscultuur en uitvaartmanieren, een selectie van de opvallendste, mooiste, boeiendste, meest spraakmakende en meest tijdloze artikelen uit zeven jaargangen Doodgewoon. Met bijdragen van Ronald Giphart, Esther Jansma, Bert Keizer, Ed Schilders en Karin Spaink. Doodgewoon. Doodscultuur en uitvaartmanieren is verschenen bij Walburg Pers en is inmiddels niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. Wel te leen in diverse filialen van de Openbare Bibliotheek of nog te vinden op boekwinkeltjes.nl.


Korte CV Anja Krabben

Schrijven en zelf uitgeven (boeken en tijdschriften).

Specialisme: dood en begraven. Vooral begraafplaatsen.

  • 1991 – Doctoraal examen kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

    Specialisaties: 1. Grafkunst en begraafplaatsen. 2. Fotografie. Een eervolle vermelding in de scriptieprijsvraag 1991 (uitgeschreven door Het Parool en de UvA) voor de doctoraalscriptie ‘La Morte Borghese. Een studie van Italiaanse veristische grafkunst in de negentiende eeuw’.

  • Tussen mei 1994 en mei 2001 hoofdredacteur van Doodgewoon, kwartaal(publieks)tijdschrift over de dood.
  • Vanaf maart 1999 hoofdredacteur van vakblad De Begraafplaats. In opdracht van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

  • 10 boeken geschreven en meegewerkt aan twee catalogi.
  • In 2010 samen met Roy de Beunje Stichting ThemaTijdschriften opgericht en deze tot 2020 bestierd. Tussen 2011 en 2016 negentien ThemaTijdschriften uitgegeven met diverse onderwerpen. De meeste zijn nog verkrijgbaar. Zie ThemaTijdschriften.


Eerdere uitgaven

In 2004 en 2006 verschenen twee patiëntenboeken:

© Nierkanker. Feiten en ervaringen (2004). Het boek heeft twee herdrukken gehad en is uitverkocht. Een vierde druk zal niet meer verschijnen.

© Zaadbalkanker. Feiten en ervaringen verscheen in 2006. Er is een tweede, herziene druk verschenen die werd uitgegeven door Stichting Zaadbalkanker.

Beide boeken bevatten alle informatie over de ziekte, de behandelingen, prognoses en wat te doen als er geen genezing mogelijk is en meer: interviews met patiënten en artsen, uitleg over overlevingscijfers en statistieken en extra's, zoals een literatuurlijst,  internetsites en een verklarende medische woordenlijst.

© In 2010 verscheen Balsemen ja /nee. Ondertitel: Alles over balsemen (thanatopraxie) omdat het mag vanaf 1 januari 2010. Dat boek is nog verkrijgbaar. Ga naar de winkel.

© Het begraafplaatsgevoel. Een bundeling interviews met 38 bekende Nederlanders (en één Vlaamse) over hun persoonlijke begraafplaatsgevoel. Anna Kroon interviewde hen op een begraafplaats naar hun keuze en zette ze tevens op de foto. Verschenen in 2020

18 x 27 cm - 88 pagina's. Met full color portretten van alle geïnterviewden. ISBN 978-90-808303-4-9.

Uitverkocht.

 


Het bestuur van Stichting Eindelijk bestaat uit:

  • Pepijn Spoor, voorzitter

  • Paco Obers, secretaris en penningmeester