Over

Stichting Eindelijk

Stichting Eindelijk: wie en wat

Tijdschriften willen lezen die er nog niet zijn, en ze daarom zelf maken en uitgeven.

Een boek willen lezen dat er nog niet is. En het daarom zelf schrijven en uitgeven.

Dit is in een notendop de ontstaansgeschiedenis en de reden van bestaan van de Stichting Eindelijk.

Mooi is het, als er dan ook nog (vele) anderen blijken te zijn die de tijdschriften en/of boeken willen lezen.

- Anja Krabben, freelance journalist en schrijver

Stichting Eindelijk is opgericht in 1994. Afgestudeerd in de kunstgeschiedenis (als drs, wat nu master heet), en gespecialiseerd in grafkunst en begraafplaatsen, richtte ik eerst Doodgewoon op, publiekstijdschrift over de dood. Stichting Eindelijk fungeerde als de uitgever. Doodgewoon bestond tot 2001.

Sinds 1999 ben ik hoofd- en eindredacteur van vakblad De Begraafplaats (uitgegeven door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) en ik heb meerdere boeken geschreven over diverse onderwerpen.

Sinds 2008 heb ik een huis in de Eifel, in 2018 verscheen daar een boek over: Een huis in de Eifel, ook uitgegeven door Stichting Eindelijk.

Ik zou graag meer begraafplaatsboekjes willen uitbrengen zoals dat over de Essenhof, om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe mooi en bijzonder begraafplaatsen zijn. Daarbij krijg ik de medewerking van professionele mensen op divers gebied: schrijven, fotograferen en vormgeven, die ook een bijzondere interesse hebben voor dood en begraven. Waaronder Anna Kroon, freelance schrijver en medewerker van De Begraafplaats en Ed van Oosterhout, vormgever.

Het bestuur van de Stichting Eindelijk bestaat uit:

  • Pepijn Spoor, voorzitter
  • drs. Koos Dubbelman, secretaris en
  • Paco Obers, penningmeester