Stichting Eindelijk: wie en wat

Tijdschriften willen lezen die er nog niet zijn, en ze daarom zelf maken en uitgeven.

Een boek willen lezen dat er nog niet is. En het daarom zelf schrijven en uitgeven.

Dit is in een notendop de ontstaansgeschiedenis en de reden van bestaan van de Stichting Eindelijk.

Mooi is het, als er dan ook nog (vele) anderen blijken te zijn die de tijdschriften en/of boeken willen lezen.

- Anja Krabben, freelance journalist en schrijver

 

Korte CV Anja Krabben

Schrijven en zelf uitgeven (boeken en tijdschriften).

Specialisme: dood en begraven. Vooral begraafplaatsen.

  • 1991 – Doctoraal examen kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

    Specialisaties: 1. Grafkunst en begraafplaatsen. 2. Fotografie. Een eervolle vermelding in de scriptieprijsvraag 1991 (uitgeschreven door Het Parool en de UvA) voor de doctoraalscriptie ‘La Morte Borghese. Een studie van Italiaanse veristische grafkunst in de negentiende eeuw’.

  • Tussen mei 1994 en mei 2001 hoofdredacteur van Doodgewoon, kwartaal(publieks)tijdschrift over de dood.
  • Vanaf maart 1999 hoofdredacteur van vakblad De Begraafplaats. In 1999, in opdracht van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, dit professionele vakblad, dat tot die tijd in de vorm van een gestencilde nieuwsbrief verscheen, vorm en inhoud gegeven.
  • 10 boeken geschreven en meegewerkt aan twee catalogi.
  • In 2010 samen met Roy de Beunje Stichting ThemaTijdschriften opgericht. Tussen 2011 en 2016 negentien ThemaTijdschriften uitgegeven met diverse onderwerpen. De meeste zijn nog verkrijgbaar. Zie ThemaTijdschriften.

Stichting Eindelijk is opgericht in 1994. Afgestudeerd in de kunstgeschiedenis (als drs, wat nu master heet), en gespecialiseerd in grafkunst en begraafplaatsen, richtte ik eerst Doodgewoon op, publiekstijdschrift over de dood. Stichting Eindelijk fungeerde als de uitgever. Doodgewoon bestond tot 2001.

Sinds 1999 ben ik hoofd- en eindredacteur van vakblad De Begraafplaats (uitgegeven door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) en ik heb meerdere boeken geschreven over diverse onderwerpen.

Sinds 2008 heb ik een huis in de Eifel, in 2018 verscheen daar een boek over: Een huis in de Eifel, ook uitgegeven door Stichting Eindelijk.

Ik zou graag meer begraafplaatsboekjes willen uitbrengen zoals dat over de Essenhof, om zoveel mogelijk mensen te laten zien hoe mooi en bijzonder begraafplaatsen zijn. Daarbij krijg ik de medewerking van professionele mensen op divers gebied: schrijven, fotograferen en vormgeven, die ook een bijzondere interesse hebben voor dood en begraven. Waaronder Anna Kroon, freelance schrijver en medewerker van De Begraafplaats en Ed van Oosterhout, vormgever.

Het bestuur van de Stichting Eindelijk bestaat uit:

  • Pepijn Spoor, voorzitter
  • drs. Koos Dubbelman, secretaris en
  • Paco Obers, penningmeester