Winkel

Lijkenhuisjes - Begraafplaatsboekje 3

Foto's van lijkenhuisjes op Nederlandse begraafplaatsen. Gefotografeerd door Jesse Krol.

Deze huisjes verschenen eind 19e eeuw op alle Nederlandse begraafplaatsen. De Wet tot Voorziening tegen Besmettelijke Ziekten uit 1872 verplichtte begraafplaatsen daartoe, om besmettelijke ziekten, die vaak nog tot epidemieën leidden, een halt toe te roepen. In een lijkenhuisje werden overledenen die gestorven waren aan een besmettelijke ziekte apart opgebaard.

Het stond gemeenten en kerken vrij om een eigen ontwerp te maken voor de huisjes, met als resultaat dat er in Nederland honderden unieke lijkenhuisjes verrezen. Van heel eenvoudige tot architectonische meesterwerkjes.

48 pagina's, 13,5 x 10 cm. Prijs: € 7,95.

 

Photos of dead houses on Dutch cemeteries. Photographed by Jesse Krol.

These dead houses appeared on all Dutch cemeteries in the late 19th century. The 1872 Law on Provisions against Infectious Diseases obliged cemeteries to do so, to stop infectious diseases, which often still led to epidemics. In a dead house, deceased who had died of a contagious disease were laid to rest separately.
Municipalities and churches were free to design their own dead houses, resulting in hundreds of unique dead houses in the Netherlands. From very simple houses to architectural masterpieces.

48 pages, 13.5 x 10 cm. Price: € 7.95.


Of bestel de 3 eerste Begraafplaatsboekjes samen voor slechts 20 euro!

 

Or order the 3 first cemetery booklets together for only 20 euros!

 


Op studiereis - Verhalen uit het onderwijs

Hartstochtelijk pleidooi voor het docentschap.

Koos Dubbelman beschrijft in Op studiereis hoogte- en dieptepunten in twintig jaar lesgeven. Het onderwijs blijkt allerminst saai, al zijn er grote uitdagingen. Geen dag is hetzelfde. Lesgeven omvat veel meer dan het doorgeven van kennis. De auteur en onlangs (met tegenzin) gepensioneerd docent biedt in dit boek een verfrissende kijk op het docentschap.

232 pagina's, softcover, ISBN 9789080830363. Prijs: € 19,50.


Dieren - Begraafplaatsboekje 1

45 mooie, rare, ontroerende foto's van dieren op de begraafplaats. Levende dieren, van vlees en bloed, en dieren van plastic, steen of pluchen. ‘Wereldlijke’ dieren en ‘religieuze’ dieren. En vreemde eenden in de bijt.

48 pagina's, 13,5 x 10 cm. Prijs: € 7,95.

 

45 beautiful, strange or moving photos of animals in the cemetery. Living animals, of flesh and blood, and animals made of plastic, stone or plush. Worldly' animals, 'religious' animals and odd animals.

48 pages, 13.5 x 10 cm. Price: € 7.95.


@Tombnails - Begraafplaatsboekje 2

 

Dramatische begraafplaatsfoto's van tafofiel Banu. Banu bezoekt en fotografeert begraafplaatsen en plaatst de foto’s op haar Instagram-account @tombnails. En nu zijn er 45 vereeuwigd in dit bijzondere begraafplaatsboekje.

48 pagina's, 13,5 x 10 cm. Prijs: € 7,95.

Dramatic cemetery photos by taphophile Banu. Banu visits and photographs cemeteries and posts the photos on her Instagram account @tombnails. And now 45 of them have been immortalised in this special cemetery booklet.

48 pages, 13.5 x 10 cm. Price: € 7.95.


Een huis in de Eifel

Om het weekend rijdt Anja Krabben – met man en kat – vanuit de Randstad naar haar tweede huis in de Eifel en komt drie uur later in een geheel andere wereld aan. Met bergen, Caspar David Friedrich-bossen, vulkaanmeren, prachtige uitzichten, oude kasteelruïnes, heel veel kapellen, steeds meer windmolens, rustige dorpen en vriendelijke mensen, die de deur niet bij elkaar platlopen maar wel samen de Maibaum opzetten en elk jaar de winter verjagen met een groot Burgfeuer.
In het boek beschrijft ze natuur en cultuur, de eigenaardigheden van de inwoners en andere typische Eifeler zaken: een muizenvalmuseum, een sprookjesachtig kasteel dat al meer dan 850 jaar het eigendom is van één familie, pittoreske wijngebieden en vreemde vulkaanverschijnselen. Ze interviewde Nederlanders die in de Eifel wonen en/of werken, in hun eigen watermolen, motorhotel of boerenbedrijf.

208 pagina's, hardcover, veel kleurenfoto's. Prijs: € 19,90.


Balsemen ja / nee

Alles over balsemen (thanatopraxie)

‘Wilt u dat uw geliefde overledene een conserverende behandeling ondergaat?’ Tegenwoordig kan die vraag aan u worden voorgelegd. Het kan ook zijn dat de vragensteller c.q. uitvaartondernemer spreekt van balsemen of thanatopraxeren. Heeft u dan enig idee waar hij/zij het over heeft?
Nee?
Anja Krabben geeft in Balsemen ja / nee de antwoorden.

In Balsemen ja / nee wordt uitgelegd wat de behandeling inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Verder wordt gekeken welke rol het balsemen in de Verenigde Staten (vaker ons voorland) speelt in het uitvaartritueel, wordt in de historie gedoken om te ontdekken waarom in ons land balsemen zo lang verboden was en vertellen thanatopracteurs over hun werk.

Tevens bevat het boek interessante wetenswaardigheden en wordt verteld over rariteiten en hoogtepunten uit de geschiedenis van het balsemen en mummificeren. Het verhaalt o.a. over het meisje Rosalia, de mooiste mummie van de wereld, van de Friese mummies in Wieuwerd en over de bizarre omzwervingen van de gebalsemde Evita Perón.

Balsemen ja / nee heeft 112 pagina’s, bevat 25 foto’s, is mooi uitgegeven met een harde omslag en kost slechts 10 euro.