Doodgewoon

Schrijven over begraafplaatsen en over de manier waarop in vroegere tijden met de dood werd omgegaan, leidde, via enkele omwegen, tot de oprichting van een tijdschrift over de dood: Doodgewoon (1994-2001).

Doodgewoon begon in mei 1994 als kwartaaltijdschrift op papier en was zeven jaar lang het enige publiekstijdschrift over de dood waar ook ter wereld. Tot op heden is er geen opvolger.

In de zeven jaar dat Doodgewoon als regulier tijdschrift heeft bestaan, veranderde er veel op het gebied van dood en begraven. De dood kreeg steeds meer aandacht. Was Doodgewoon begin jaren negentig een van de weinige bladen waarin het funeraire verhaal onderdak vond, als snel waren er nog maar weinig periodieken, kranten en weekbladen te vinden die schrijven en publiceren over de dood schuwen. Doodgewoon had haar dienst bewezen.

Een goed digitaal tijdschrift over de dood was er nog niet, dus stapte Doodgewoon over van papier naar internet. Maar na enkele jaren is ook daarop geen nieuwe content meer geplaatst. Het rijke archief is hier te vinden.

Bijna alle edities van Doodgewoon zijn nog te bestellen, stuur een mail naar info@stichtingeindelijk.nl.