Algemene voorwaarden


Stichting Eindelijk
KvK-nummer: 41213644
Btw-identificatienummer: NL802653601B02


Onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Stichting Eindelijk:

Bestellen & Betalen
Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop 'koop nu' gaat de klant met Stichting Eindelijk een betaalverplichting aan. Bijkomende verzendkosten zijn werkelijke kosten. Eventueel berekende transactiekosten zijn de werkelijke kosten.

Verzending & Levering
Na ontvangst van je bestelling verzendt Stichting Eindelijk deze binnen 5 werkdagen.

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren
Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met Stichting Eindelijk. Je ontvangt instructies voor de retourzending per mail. Als deze instructies in acht worden genomen en het artikel verkeert in goede, originele staat, dan worden de aankoopwaarde en verzendingskosten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant.
Stichting Eindelijk behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Stichting Eindelijk behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een
gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping
Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Klachten & Conformiteit
Heb je een klacht over een artikel gekocht bij Stichting Eindelijk? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met je opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is.

 

Garantie
Stichting Eindelijk staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.


Overmacht
Stichting Eindelijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Stichting Eindelijk en transportstagnatie.

Privacy
Stichting Eindelijk geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Intellectueel eigendom
Deze webwinkel is van Stichting Eindelijk. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.