Doodgewoon - Tijdschrift over de dood

Tussen 1994 en 2001 gaf Stichting Eindelijk Doodgewoon uit, tijdschrift over de dood.

Geen vakblad voor uitvaartondernemers.

Geen morbide blaadje voor freaks met een obsessie voor kerkhoven en grafkelders.

Maar een serieus en professioneel publiekstijdschrift over de dood, voor mensen die beseffen sterfelijk te zijn en niet bang zijn hun sterfelijkheid onder ogen te zien.
Doodgewoon was en is nog steeds het enige tijdschrift over de dood ter wereld.

En Doodgewoon bestaat nog steeds. In juni 2001 stapte Doodgewoon over van papier naar internet en is sindsdien te vinden op dood.nl.

Van het kwartaalblad Doodgewoon verschenen tussen mei 1994 en mei 2001 29 nummers (voor de inhoud daarvan, kijk ook op dood.nl. Van de meeste nummers zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar. Ze kosten € 2,50 per stuk exclusief portokosten.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@stichtingeindelijk.nl.

 

Het laatste nummer van Doodgewoon

In november 2001 verscheen de bundel Doodgewoon. Doodscultuur en uitvaartmanieren, een selectie van de opvallendste, mooiste, boeiendste, meest spraakmakende en meest tijdloze artikelen uit zeven jaargangen Doodgewoon. Met bijdragen van Ronald Giphart, Esther Jansma, Bert Keizer, Ed Schilders en Karin Spaink. Doodgewoon. Doodscultuur en uitvaartmanieren is verschenen bij Walburg Pers en is inmiddels niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. Wel te leen in diverse filialen van de Openbare Bibliotheek of nog te vinden op boekwinkeltjes.nl.

Boeken

Balsemen ja / nee

Alles over balsemen (thanatopraxie)

 

Balsemen mag

Op 1 januari 2010 werd de Wet op de lijkbezorging vernieuwd. Diverse wetsartikelen werden aangepast of uitgebreid. De grootste verandering was: balsemen mag voortaan!

‘Wilt u dat uw geliefde overledene een conserverende behandeling ondergaat?’ Tegenwoordig kan die vraag aan u worden voorgelegd. Het kan ook zijn dat de vragensteller c.q. uitvaartondernemer spreekt van balsemen of thanatopraxeren. Heeft u dan enig idee waar hij/zij het over heeft?
Nee?
Dan geeft het boek Balsemen ja / nee u de antwoorden!

In Balsemen ja / nee wordt uitgelegd wat de behandeling inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Verder wordt gekeken welke rol het balsemen in de Verenigde Staten (vaker ons voorland) speelt in het uitvaartritueel, wordt in de historie gedoken om te ontdekken waarom in ons land balsemen zo lang verboden was en vertellen balsemers over hun werk.

Maar omdat naast informeren over zaken rond de dood, amuseren ook een doelstelling is van Stichting Eindelijk bevat het boek tevens interessante wetenswaardigheden, rariteiten en hoogtepunten uit de geschiedenis van het balsemen en mummificeren. Het verhaalt o.a. over het meisje Rosalia, de mooiste mummie van de wereld, van de Friese mummies in Wieuwerd en over de bizarre omzwervingen van de gebalsemde Evita Perón.

Balsemen ja / nee heeft 112 pagina’s, bevat 25 foto’s, is mooi uitgegeven met een harde omslag en kost slechts 10 euro.

Hoe bestelt u?
Maak 10 euro over naar NL94 INGB 0000 2056 17 t.n.v. Stichting Eindelijk te Amsterdam o.v.v. ‘Balsemen’ en uw adres.

Omdat adresgegevens niet altijd overkomen via de betaling kunt u voor alle zekerheid ook nog een mail sturen naar info@stichtingeindelijk.nl met uw adresgegevens.
Zodra het geld binnen is wordt het boek naar u toe gestuurd.


Patiëntenboeken over nierkanker en zaalbalkanker

Stichting Eindelijk heeft twee patiëntenboeken uitgebracht over nierkanker en zaadbalkanker. Beide boeken bevatten alle informatie over de ziekte, de behandelingen, prognoses en wat te doen als er geen genezing mogelijk is en meer: interviews met patiënten en artsen, uitleg over overlevingscijfers en statistieken en extra's, zoals een literatuurlijst,  internetsites en een verklarende medische woordenlijst.

Nierkanker

Nierkanker. Feiten er ervaringen verscheen in 2004, heeft drie drukken gehad en is uitverkocht. Een vierde druk zal niet meer verschijnen.

 

Zaadbalkanker

Zaadbalkanker. Feiten er ervaringen verscheen in 2006. Er is een tweede, herziene druk verschenen die werd uitgegeven door Stichting Zaadbalkanker.