Eerdere uitgaven

Het boek Balsemen ja / nee

Alles over balsemen (thanatopraxie)

In 2010 gaf Stichting Eindelijk het boek Balsemen ja / nee uit.

Een boek dat nog steeds actueel is en bij ons te koop voor slechts 10 euro (incl. portokosten).

Balsemen mag

Op 1 januari 2010 is de Wet op de lijkbezorging vernieuwd. Diverse wetsartikelen zijn aangepast of uitgebreid. Bijvoorbeeld: Voortaan hoeft de uitvaart pas op de zesde werkdag na het overlijden plaats te vinden (dat was de vijfde dag na de dag van overlijden), de termijnen van grafrechten zijn veranderd en er moet voortaan zorgvuldiger worden geschouwd als de overledene jonger dan 18 jaar is. Allemaal belangrijke aanpassingen, maar de echte grote verandering was: balsemen mag voortaan!

‘Wilt u dat uw geliefde overledene een conserverende behandeling ondergaat?’ Tegenwoordig kan die vraag aan u worden voorgelegd. Het kan ook zijn dat de vragensteller c.q. uitvaartondernemer spreekt van balsemen of thanatopraxeren. Heeft u dan enig idee waar hij/zij het over heeft?
Nee?
Dan geeft het boek Balsemen ja / nee u de antwoorden!

In Balsemen ja / nee wordt uitgelegd wat de behandeling inhoudt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Verder wordt gekeken welke rol het balsemen in de Verenigde Staten (vaker ons voorland) speelt in het uitvaartritueel, wordt in de historie gedoken om te ontdekken waarom in ons land balsemen zo lang verboden was en vertellen balsemers over hun werk.

Maar omdat naast informeren over zaken rond de dood, amuseren ook een doelstelling is van Stichting Eindelijk bevat het boek tevens interessante wetenswaardigheden, rariteiten en hoogtepunten uit de geschiedenis van het balsemen en mummificeren. Het verhaalt o.a. over het meisje Rosalia, de mooiste mummie van de wereld, van de Friese mummies in Wieuwerd en over de bizarre omzwervingen van de gebalsemde Evita Perón.

Balsemen ja / nee heeft 112 pagina’s, bevat 25 foto’s, is mooi uitgegeven met een harde omslag en kost nu slechts 10 euro.

 

Hoe bestelt u?
Maak 10 euro over naar NL94 INGB 0000 2056 17 t.n.v. Stichting Eindelijk te Amsterdam o.v.v. ‘Balsemen’ en uw adres.

Omdat adresgegevens niet altijd overkomen via de betaling kunt u voor alle zekerheid ook nog een mail sturen naar info@stichtingeindelijk.nl met uw adresgegevens.
Zodra het geld binnen is wordt het boek naar u toe gestuurd.

Patiëntenboeken over nierkanker en zaalbalkanker

Stichting Eindelijk heeft twee patiëntenboeken uitgebracht over nierkanker en zaadbalkanker. Beide boeken bevatten alle informatie over de ziekte, de behandelingen, prognoses en wat te doen als er geen genezing mogelijk is en meer: interviews met patiënten en artsen, uitleg over overlevingscijfers en statistieken en extra's, zoals een literatuurlijst,  internetsites en een verklarende medische woordenlijst.

Nierkanker

Nierkanker. Feiten er ervaringen verscheen in 2004, heeft drie drukken gehad en is uitverkocht. De laatste druk, uit 2009, is als pdf te ontvangen.  De meeste informatie daarin is ook nu nog geldend, maar uiteraard niet alles. Voor een pdf wordt 7,50 euro in rekening gebracht.
- Stuur een mail naar info@stichtingeindelijk.nl waarin u laat weten de pdf te willen ontvangen.
- Maak 7,50 euro over naar NL94 INGB 0000 2056 17 t.n.v. Stichting Eindelijk in Amsterdam o.v.v. 'pdf nierkanker'. Zodra het geld op onze giro is bijgeschreven wordt de pdf naar u gemaild.

 

Zaadbalkanker

Zaadbalkanker. Feiten er ervaringen verscheen in 2006. Inmiddels is er een tweede, herziene druk verschenen die is uitgegeven door Stichting Zaadbalkanker.